Sledování pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií

Medicína i v případě hypertrofické kardiomyopatie přináší neustále nové informace a vyžaduje změny zastaralých postupů. Zároveň se jedná o onemocnění, které v rámci kardiologie nepatří mezi nejčastější a navíc, jak bylo uvedeno výše, jsou některé léčebné postupy u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií zatíženy navíc poměrně vysokým rizikem. Především z těchto důvodů by měli být pacienti pokud možno centralizováni a sledováni (alespoň občas) ve specializované ambulanci na pracovišti, které se této problematice soustavně věnuje. Jedině tento přístup jim zajistí kontinuální sledování a léčbu včetně dostupnosti nejmodernějších léčebných postupů