Je omezena pohybová aktivita nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií?

Přestože je většina nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií limitována jen minimálně ve svých pohybových aktivitách, stejně se domníváme, že fyzická zátěž je při tomto onemocnění zcela nevhodná. Jisté je, že nemocní by neměli aktivně sportovat. Bohužel je však i většina rekreačních pohybových činností nevhodná (tab. 2). S tím samozřejmě souvisí i profesionální činnost nemocných. Ti by se měli vystříhat všech fyzicky náročných povolání. Diskuse se vedou o možnosti vykonávat velmi zodpovědné profese pilotů či strojvůdců. Na toto téma neexistuje mezi odborníky jednotný názor.

Jsou těhotenství nebo porod pacientek s hypertrofickou kardiomyopatií spojeny s vyšším rizikem?

Většinou nikoliv. Medicínská literatura je poměrně skoupá na informace o těhotných pacientkách s hypertrofickou kardiomyopatií, avšak zdá se, že ve většině případů by měla gravidita i porod probíhat obvyklým způsobem. Jiný postup by se zřejmě volil u těžce symptomatických žen.