Hypertrofická kardiomyopatie je nejčastějším dědičným kardiovaskulárním onemocněním. Předpokládáme, že v České republice jím trpí 10–20 tisíc nemocných. Informace o tomto onemocnění jsou velmi potřebné jak pro nemocné samotné, tak i pro jejich rodinné příslušníky.
Při současném stavu poznání musíme totiž vyšetřovat nejen nemocné s rozvinutou formou hypertrofické kardiomyopatie, ale pravidelně rovněž i jejich prvostupňové příbuzné. Ti mohou být rovněž postiženi, aniž by o tom však dosud věděli.
Tento text přináší odpovědi na nejčastější otázky, které nám pacienti kladou v ambulanci našeho Centra pro hypertrofickou kardiomyopatii (Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra pro dospelé, FN v Motole, Praha). Čtenář se dozví o podstatě onemocnění, jeho dědičnosti, způsobech vyšetřování a léčby a rovněž o prognóze nebo omezeních pohybového režimu u diagnostikovaných nemocných.
Věřím, že tento text bude ku pomoci našim pacientům. Především pro ně byl napsán.

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., F.E.S.C., F.S.C.A.I.